✅ ممبر کانال تلگرام[فیک | واقعی | اجباری | هیدن | پاپ ]

نام سرویس نرخ عمومی در هر 1000(تومان) نرخ نمایندگی در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش
[ ممبر فیک ] [ریزش در حد صفر] [10کا] 💎🔥
9500
6500
1000 / 10000
[ ادد اجباری ساده ] [50کا]⭐️🔥
10000
8000
1000 / 50000
[ ادد اجباری هیدن ] [50کا] ⭐️🔥
10000
8000
1000 / 50000
[ ممبر پاپ آپ ] [ممبر واقعی اختیاری | کیفیت عالی ] [5کا]💎⚡️⭐️🔥
60000
50000
1000 / 5000

✅ ممبر گروه تلگرام [فیک | واقعی | اجباری | پاپ | اددلیست ]

نام سرویس نرخ عمومی در هر 1000(تومان) نرخ نمایندگی در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش
[ ادد لیست ] [ممبر آنلاین] [50کا] ⭐️🔥
7000
4500
1000 / 50000
[ ممبر فیک ] [ریزش در حد صفر] [10کا] 💎🔥
9500
6500
1000 / 10000
[ ادد اجباری ] [50K]⭐️🔥
10000
8000
1000 / 50000

✨بازدید پست تلگرام [تک پست | چند پست آخر ]

نام سرویس نرخ عمومی در هر 1000عدد(تومان) نرخ نمایندگی در هر 1000عدد(تومان) حداقل/حداکثر سفارش
[تک پست] [100کا] 🎁🌟
300
200
1000 / 100000
[5پست آخر ] [100کا]🎁🌟
1500
1000
1000 / 100000
[10پست آخر ] [100کا]🎁🌟
2500
2000
1000 / 100000
[20پست آخر ] [100کا]🎁🌟
4500
4000
1000 / 100000
[50پست آخر ] [100کا]🎁🌟
6500
6000
1000 / 100000
[100پست آخر ] [100کا]🎁🌟
8500
7000
1000 / 100000

⚡️ فالوور اینستاگرام[فیک | واقعی | مخلوط | خارجی | ایرانی ]

نام سرویس نرخ عمومی در هر 1000(تومان) نرخ نمایندگی در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش
فالوور مخلوط [ فوق ارزان ] [20کا] 💎⚡️⭐️🔥
8000
6500
1000 / 20000
فالوور فیک [ کمترین ریزش] [2کا]⚡️⭐️
20000
18000
1000 / 2000
فالوور ایرانی [ کیفیت عالی] [100کا]⭐️🔥
29000
24000
1000 / 100000

❤️لایک اینستاگرام[فیک | واقعی | مخلوط | خارجی | ایرانی ]

نام سرویس نرخ عمومی در هر 1000(تومان) نرخ نمایندگی در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش
لایک مخلوط [ واقعی🔥] [15کا]
8000
6500
1000 / 15000
لایک فیک [ ریزش خیلی کم ] [100کا]⚡️⭐️️
12000
10000
1000 / 100000
لایک واقعی ایرانی [ کیفیت عالی] [20]⚡️⭐️
29000
24000
1000 / 100000

🎁 خدمات و سرویس های رایگان پنل نمایندگی

نام سرویس تعرفه(قیمت) تعداد(روزانه) توضیحات
🎁 شماره مجازی رایگان
رایگان✅
نامحدود
🎁 بازدید پست تلگرام رایگان
رایگان✅
10000روزانه
🎁 ویو استوری رایگان
رایگان✅
2000روزانه
🎁 ویو ویدیو رایگان
رایگان✅
20000روزانه
🎁 ویو igtv رایگان
رایگان✅
20000روزانه
🎁 کامنت انتخابی اینستا رایگان
رایگان✅
200 کامنت